علمی - آموزشی

گروه زبان انگلیسی متوسطه ناحیه یک کرمانشاه

آغاز سال تحصیلی۹۴-۹۳ را به تمامی همکاران گروه زبان انگلیسی تبریک گفته و خواستار همکاری بیشتر این عزیزان با گروه زبان انگلیسی متوسطه ناحیه یک

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی روز حضوردر گروه
۱ محمد زنگنه آموزش زبان انگلیسی یکشنبه ها

 هستم    ۱شماره تماس:۰۹۱۸۳۳۰۱۸۹۹ 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 9:0  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

believe& think carefully

I always feel happy, you know why?

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don’t expect anything from anyone!

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم!

Expectations always hurt. Life is short. So love your life…

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. زندگی کوتاه است. پس به زندگی ات عشق بورز …

Be happy And keep smiling. Just Live for yourself and…

خوشحال باش و لبخند بزن. فقط برای خودت زندگی کن و …

Before you speak » Listen

قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

Before you write » Think

قبل از اینکه بنویسی » فکر کن

Before you spend » Earn

قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

Before you pray » Forgive

قبل از اینکه دعا کنی » ببخش

Before you hurt » Feel

قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

Before you hate » Love

قبل از تنفر » عشق بورز

That’s Life: Feel itLive it & Enjoy it

زندگی این است: احساسش کن،  زندگی کن و لذت ب

+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 11:6  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

I am Thankful... 
I can walk. 
There are those who have never taken their first step.

خدا را سپاس 
من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند

I Am Thankful ... 
My heart can be broken. 
There are those who are so hardened they cannot be touched 
خدا را سپاس 
که دل رئوف و شکننده ای دارم 
کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و 
احساسی رو درک نمیکنن

 

I Am Thankful ... 
For the opportunity to help others. 
There are those who have not been so abundantly blessed as I. 
خدا را سپاس 
به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم 
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به 
من داده ای بی بهره اند

I Am Thankful ... 
I can work. 
There are those who have to depend on others for even their most basic needs 
من میتونم کار کنم .کسانی هستند که برای رفع کوچکترین 
نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند


I Am Thankful ... 
I have been loved. 
There are those for whom no one has ever cared. 
خدا را سپاس 
که کسی هست که منو دوست داره 
کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 10:20  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

مسابقه آنلاین کتابخوانی قابل توجه همکاران عزیز و گرامی: گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در نظر دارد یک مسابقه آنلاین کتابخوانی بین کلیه همکاران مقطع متوسطه دوم برگزار کند. باتوجه به اهمیت آزمون سازی و تاثیر مستقیم آن در روند یادگیری و ارزیابی دانش آموزان و نیاز مبرم همکاران به آشنایی با اصول صحیح آزمون سازی ، کتاب Understandin Language Testing نوشته (Dan Douglas (2010 به عنوان منبع آزمون انتنخاب شده است. همکارانی که علاقه مند به شرکت در آزمون می باشند ، حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه علاقه مندی خود را از طریق ایمیل یا تماس با گروه های آموزشی استان اعلام کنند. تاریخ آزمون: یکشنبه 28 /10/ 1393 ساعت 10 صبح به صورت آنلاین می باشد. لازم به ذکر می باشد که به نفرات برتر جوایزی از طرف گروه همراه با تشویقی سازمان تقدیم خواهد شد. تعداد سوالات 60 سوال و به صورت چهار گزینه ای خواهد بود. جهت سهولت و دسترسی همکاران محترم لینک دانلود فایل پی دی اف کتاب مورد نظر نیز در این پست موجود می باشد. در صورت نیاز می توانید با سرگروه استان سوالات خود را مطرح کنید. Download

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 8:29  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

Easy Ways To Use More English In Class

Always Use English When Opening and Closing The Class

It's not very important that elementary students learn exactly what Let's begin means in the their native language. They will understand the basic idea if you use it at the beginning of every class. If you also use begin to tell the students to start writing an examination or other activity, the meaning will be further clarified for many students. (Later if you more formally introduce the word begin, the students will already know concrete examples of its usage.) The same holds true for expressions like That's all for today.

If, on the other hand, the class begins--as do most Japanese classes--with a traditional L1 greeting like onegaishimasu and ends with arigatou gozaimashita, this reinforces the idea that the students already have--that the primary communication in the class is done in their native language. An art museum wouldn't put a Rembrandt painting in a polka-dot frame by Seurrat. Likewise, English classes shouldn't be framed in Japanese.

James R. Welker
jwelker [at] gol.com
Mie Prefectural Board of Ed

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 9:29  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

به نام خدا

به اطلاع همکاران گرامی میرساند که اولین جلسه گردهمایی دبیران ناحیه در روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۹/۶ در محل هنرستان صنایع شیمیایی ساعت ۱۱ برگزار میگردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 9:6  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

Stress 1. Add laughter to your classroom. Laughter is good medicine. It tends to unplug stress in you and your students, and gives your students a sense of togetherness, as they have your sense of humor in common. There is a delicate balance to adding laughter to the classroom and having that laughter get out of control, so be ready to bring your students back into focus quickly. 2. Build self-esteem in your students. Students who suffer from a low self-esteem will sometimes opt themselves out of even trying to learn in the classroom. If they live in a home environment where all they hear is that they are stupid, they will start to believe this, and the effort will dwindle. Try some activities that help build a child's self-esteem, such as looking for ways that students can have leadership roles in the classroom, talk to students one-on-one and show an interest in their work habits, and incorporate easy questions into tests, in-between harder questions, so students with a low self-esteem can feel good about their answers. 3. Provide effective discipline measures. When dealing with the topic of discipline in your classroom, you should have effective discipline measures. You may have rules for behavior in your classroom, but may quickly come to find that not every rule works with every child. You have to learn what discipline strategies work for different students. This will make the classroom less stressful. For instance, sitting in the back of the classroom may work for "Johnny" because he doesn't like the negative attention that is drawn to him, while it won't for "Jake" who thrives as the class clown. Perhaps giving "Jake" an extra writing assignment will work best for him. 4. Add creative movement to your classroom. When it looks like your class is about to get out of control, come out of the blue with a movement exercise that will get them out of their seats for a moment or two. You might be surprised at how much better they will listen when they sit back down. Quick movement exercises might include: " 10 jumping jacks " Quick jog around the classroom " Deep breathing exercise It can be anything that just gets the body moving for one to two minutes. 5. Keep paperwork organized. As students are handing in their homework assignments, tests, permission slips, and other classroom paperwork, have them write the number that corresponds to their number in your grade book in the top right corner on their papers. This will save a lot of time in keeping your paperwork organized. 6. Post a Top-10 List. Keep students motivated to keep their attention on lesson plans by developing a Top-10 list every week. Simply post the top 10 students in your class for the week based on their test/quiz scores, consistency in handing in homework on time, participation in class, and any other factors you want to keep track of. The reward for being on the Top-10 list for a given week can mean that those students can choose their own seats or have a free night of no homework the following week. 7. The Scrolling Marquee Technique. If you want to reward those students who are well behaved in your class and set an example for other students to follow, try this unique method. Set your classroom computer to a marquee screensaver and display a child's name who is doing well in class. Change the name every day. Kids will be wanting their name to be on the computer, too. 8. Use hand signals. Nothing distracts a class more than interruptions. The use of hand signals is a popular method among teachers to communicate with students without interrupting the class. Simply have students raise their hands to answer a question as usual. If a student needs to use the bathroom, they can raise their forefinger in the air. If they need to get a tissue, they can raise two fingers. You can come up with your own system, but it works well. To answer the child you can shake your head "yes" or "no," and that will be the end of it. 9. Incorporate "Do Now" activities. In order to keep kids focused during class, take five minutes to have them perform a "Do Now" activity. This is where you write a quick assignment on the whiteboard. It can be an assignment that reviews a past lesson, or whatever you want. Give the students five minutes to complete the assignment, while you time them. It will help you assess your student's knowledge of a lesson, and it gives them an incentive to get the work done. 10. Make an attitude adjustment. When you feel yourself becoming stressed in the classroom, try to think of the situation as a challenge. Keep a positive attitude and realize that you cannot control everything that happens in your classroom, but you can react to situations proactively. Students will eventually follow your lead when they are in your room. برچسب‌ها: some W

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 7:58  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 17:21  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

People use technology more, sleep less (9th August, 2014)

People in Britain now spend more time watching TV, gaming, and using their mobile phones and computers than sleeping. Research by the British communications agency Ofcom found that Britains use technology for 20 minutes longer than they spend sleeping. The average U.k. adult uses technology for eight hours and 41 minutes a day. They sleep for an average of eight hours and 21 minutes. One of the biggest reasons for this is broadband and wi-fi. People can get online almost anywhere, so they spend more time online. Many people make telephone calls or surf the web while watching television. Television was the most popular activity. Adults watched an average of three hours a day. The study looked at technology and different age groups. It found that six-year-olds understand how to use technology at the same level as 45-year-olds.another finding was that people understand digital technology most when they are 14 or 15. A doctor said technology is changing the way people communicate with each other. Dr Artur Cassidy warned that we are becoming more and more anti-social. He said we are moving away from face-to-face conversations because of technology. He added that people are becoming addicted to their smart phones. Technology also means people are working at home after they get home from work.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 12:24  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

باسلام

همکاران گرامی به اطلاع میرساند که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ جشنواره روشهای تدریس در درس زبان انگلیسی ۳ برگزار میگردد

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آبان 1393ساعت 13:34  توسط گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه  | 

مطالب قدیمی‌تر